Formål:

Fondens formål er at yde støtte til personer, der har gjort sig fortjent ved ideel indsats indenfor videnskabelige, kunstneriske, velgørende eller sociale områder. Legat gives til støtte for fortsat virke indenfor disse områder.

Endvidere ydes der støtte eller bidrag til nødstedte personer eller institutioner, som varetager sociale formål.

Uddeling:

Legatet uddeles en gang årligt.

Ansøgning:

Fonden kan ikke søges.

Legatmodtagere indstilles af bestyrelsen.

Bestyrelse:

Advokat Niels Kahlke
Statsaut. revisor Svend Therchilsen
Statsaut. revisor Ole Byrgesen

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Advokat Patricia D’Souza – fonde@kahlke.dk