Advokatfirmaet Kahlke har gennem flere generationer haft privatretten, herunder særligt arveret, skifteret, generationsskifte, dødsboskatteret, behandling af dødsboer og familieret, herunder skilsmisser, bodelinger, forældremyndighed og samvær, som firmaets specialer. Vi er et af de kontorer i Danmark, der har flest advokater specialiseret indenfor disse områder.

Advokat Niels Kahlke er autoriseret bobestyrer ved Skifteretterne i København og Lyngby og har beskikkelse som forsvarsadvokat i København og Frederiksberg.

Advokat Lone Brandenborg er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup, er uddannet mediator og har beskikkelse som forsvarsadvokat i København.

Udover de nævnte retsområder beskæftiger kontoret sig også med strafferet, fondsret samt køb og salg af fast ejendom.

Vi lægger stor vægt på, at alle klienter får en personlig, professionel og hurtig behandling af deres sag.

Vi er meget opmærksomme på, at der ved rådgivningen kan være flere hensyn at tage end de rettigheder og forpligtelser, som lovgivningen umiddelbart giver og lægger op til.