Formål:

Fondens formål er at yde støtte til ejeren af Hørbygaard, så længe han er en mand, der hører til den adelige familie Grevenkop-Castenskiold eller Castenskiold, og bærer et af disse navne.

Hvis Hørbygaard ikke længere ejes af en mand som omtalt ovenfor, skal uddeling af legatportioner ske til “Sådanne ægtefødte medlemmer af den adelige fødte slægt Grevenkop-Castenskiold eller Castenskiold, som efter bestyrelsens skøn må anses for trængende og værdige dertil”.

Fonden er stiftet i 1954.

Uddeling:

Legatet uddeles en gang årligt.

Ansøgning:

Fonden kan ikke søges.

Bestyrelsen:

Peter K. Neergaard
Ole Olsen
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk