Formål:

Fondens formål er at yde støtte til følgende:

  • Selverhvervende trængende kvinder, særligt sygeplejersker eller andre, der har ydet hjælp til lidende mennesker, samt sådanne, som er blevet trængende som følge af bedrag udøvet mod dem af falske venner, sagkyndige rådgivere og forførere eller af anden end dem selv uforskyldt årsag.
  • Til understøttelse af unge mennesker til opnåelse af uddannelse til en livsstilling, som de med flid stræber efter og har evne til, men mangler midler til at opnå.
  • Ældre mennesker der efter et virksomt liv har mistet evnen til arbejde, og som har psykiske lidelser, herunder sindssygdom. Uddelingerne skal have til formål, at skaffe sådanne ældre mennesker omhyggelig kærlig pleje og trøst, som de økonomisk ikke har mulighed for at skaffe sig. Endvidere kan der ske uddeling af legatportioner til forskere, der har opnået gunstige resultater med at finde midler til bekæmpelse af de ovennævnte lidelser hos ældre mennesker.

Subsidiært kan bestyrelsen anvende fondens forskud til foreninger og organisationer, hvis formål falder sammen med nærværende fonds formål.

Ansøgere boende i det tidligere Roskilde Amt har fortrinsret til legater, såfremt bestyrelsen i øvrigt finder, at de når henses til trang og værdighed, står lige med andre ansøgere.

Fonden er stiftet i 1999.

Uddeling:

Legatet uddeles normalt en gang årligt i årets sidste kvartal.

Bestyrelsen kan beslutte uddeling på andre tidspunkter.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Anne Grethe Lund Hansen
Advokat Sys Rovsing
Advokat Niels Kahlke (fondens formand)

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Jette Juel Nielsen – fonde@kahlke.dk