Advokatfirmaet Kahlke administrerer et stort antal private fonde, der dels er almennyttige til velgørende formål, dels er familiefonde. I hovedparten af disse fonde sidder advokat Lone Brandenborg eller advokat Niels Kahlke tillige i fondens bestyrelse. Herudover sidder advokat Lone Brandenborg og advokat Niels Kahlke i enkelte bestyrelser for fonde, der ikke administreres på kontoret.

Vi rådgiver om de juridiske aspekter omkring fondes oprettelse, sammen-lægning og ophør samt om ændringer af fondes fundatser eller vedtægter. Ligeledes rådgiver vi i konkrete sager om, hvorvidt dispositioner kan anses for at opfylde fondes formål, om praksis for betaling af administrations-udgifter, ligesom vi rådgiver om fondes skattemæssige forhold.

Vi påtager os gerne at føre retssager for fonde eller sager med relation til fondsret.

Flere af kontorets ansatte har stor erfaring med fondes administration og vil kunne oplyse om fondenes formål, hvorvidt der skal anvendes ansøgnings-skema og eventuelle frister for ansøgninger.