Formål:

Fonden støtter almennyttige eller almenvelgørende formål, herunder særligt:

  • hjælp til børn, som lider nød eller er syge
  • hjælp til ældre svagelige mennesker
  • hjælp til fremme af sømandsstandens interesser
  • hjælp til unges uddannelse
  • hjælp til institutioner i Løgstør, som har til formål at lindre nød og trang eller som arbejder for ungdommens fysiske eller åndelige udvikling og uddannelse

Fonden er stiftet i 1939.

Uddeling:

Fonden er under opløsning.

Fondens midler vil blive uddelt over en periode på 3 år fra 2022.

Fondens overskud uddeles en gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger skal fremsendes til administrator hvert år inden den 1. april.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Niels Kahlke
Kommandør Søren Thostrup
Dispachør Niels Lehmann Christensen

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Cecilie Ørnsø Fischer – fonde@kahlke.dk