Formål:

Fondens formål er at yde støtte til

  • Fremme af agerbrug/landbrug
  • Fremme af skovbrug
  • Fremme af søfart, herunder fiskeri
  • Fremme af næringsbrug
  • Unge under uddannelse, ved universitet eller højere læreanstalt, der ønsker at uddanne sig til selvstændig virksomhed. Der vil hovedsageligt blive uddelt til kandidatstuderende.
  • Almennyttige formål

Uddeling:

Legater uddeles 1 gang årligt.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er 1. april.

Der tages som udgangspunkt kun stilling til ansøgninger der modtages i perioden fra 1/1 – 31/3.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen skal være kortfattet og indeholde ansøgerens mailadresse samt cpr.nr. eller cvr.nr. og kun relevante bilag.

Ansøgninger skal sendes pr. almindelig post eller til nedenstående mail-adresse.

Ansøgninger og eventuelle bilag skal sendes i én samlet pdf-fil.

Ansøgere der ikke bliver tildelt et legat, modtager ikke afslag, da fonden modtager et meget stort antal ansøgninger.

Bestyrelsen:

Pernille Christensen
Hanna Ege
Niels Kahlke

Administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50

Kontakt: Advokat Patricia D’Souza, mail: fonde@kahlke.dk