Formål:

Fondens formål er ifølge fondens oprindelige fundats, at anstille undersøgelser angående sygdommes årsag, rod og dermed sammenhængende behandlingsmetode.

Fondens formål opfyldes i dag ved, at uddele forskningsstipendier og skolarstipendier til yngre læger.

Forskningsstipendierne skal give yngre lægevidenskabelige forskere mulighed for heltidsforskning ved fritagelse for erhvervsmæssigt arbejde. Kun ansøgere med dokumenteret forskningserfaring vil komme i betragtning.

Forskningsstipendierne uddeles for et år ad gangen, men kan fornyes, dog således at den maksimale stipendietid er 3 år.

Modtagerne af forskningsstipendierne modtager som udgangspunkt overenskomstmæssig løn inklusiv pensionsbidrag og ATP. Fondens bestyrelse forbeholder sig at fastsætte et maksimum for stipendiet.

Skolarstipendier ydes til studerende i de sidste studieår, for at give den studerende mulighed for at fordybe sig i et videnskabeligt emne, som under studiet må have fanget vedkommendes interesse, og som den studerende efter underviserens skøn vil kunne have udbytte af.

Skolarstipendier uddeles for et år ad gangen, og udgør normalt et beløb på kr. 120.000,-, der udbetales i fire rater. Der tillægges desuden det institut hvor stipendiatens arbejde udføres et beløb på kr. 15.000,- til materialeudgifter.

Det er en forudsætning for at modtage skolarstipendium, at der er meddelt den studerende orlov fra studiet.

Efter ansøgning til legatbestyrelsen kan stipendiaten få tilladelse til at påtage sig lønnet arbejde i stipendieperioden for et beløb på højst kr. 50.000,-.

Fonden er stiftet i 1923.

Uddeling:

Beslutning om uddeling af stipendier for det kommende år træffes ved et uddelingsmøde i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Ansøgningsfrist vil fremgår af fondens opslag i Universitetsavisen. Fristen er den sidste fredag i september måned.

Ansøgningsskema kan printes her:

Ansøgningsskema – forskningsstipendium

Ansøgningsskema – skolarstipendium

Ansøgningsskema og bilag kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgningsskema og bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Ansøgningerne må være på både dansk og engelsk.

Bestyrelsen:

Professor, dr. med. Jens Juul Holst (fondens formand)
Professor, overlæge, dr. med. Julia S. Johansen
Professor, overlæge, dr. med. Jacob Rosenberg
Ingeniør, Ernst Michaelsen
Executive Vice President, Research & Development, Henrik Jacobi

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Cecilie Ørnsø Wernblad – fonde@kahlke.dk