Formål:

Fondens formål er at yde tilskud til dækning af udgifter til hobbybetonede og uddannelsesmæssige rejser og studier eller andre interesser, som fondsbestyrelsen finder formålstjenlige.

Modtager skal hovedsagelig være personer, der er i familie med enten familien Mandrup eller familien Rye.

Dog kan fondsbestyrelsen også tildele andre tilskud, selvom de pågældende ikke er i familie med enten Mandrup eller Rye.

Legatportionerne kan enten være éngangsbeløb eller løbe over en årrække, f.eks. i tilfælde af tilskud til studier.

Ansøgning:

Ansøgningen skal være fondsbestyrelsen i hænde senest med udgangen af et kalenderår.

Ansøgning kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Lone Brandenborg
Morten Christian Kuhn
Sanne Rye-König

Administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk