Formål: 

Fondens årlige overskud skal anvendes til at støtte almene velgørende formål, herunder medicinske, sociale- og kunstneriske forhold. Ved støtte af medicinske formål skal særligt ydes støtte til patienter med lungesygdomme og forskning af lungesygdomme.

Uddeling:

Fonden kan søges løbende, men uddeling finder som udgangspunkt kun sted 1-2 gange om året.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Erik Sophus Falck
Overlæge Ole Hilberg
Jette Møller

Administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Cecilie Ørnsø Wernblad – fonde@kahlke.dk