Formål:

Hæderlige og værdige enker og ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse, og som bor i København eller på Frederiksberg. Dog må hver 16. ansøger være bosat uden for København eller Frederiksberg. Disse ansøgere må dog ikke være fraskilte eller separerede.

Fortrinsberettiget til hver 7. legatportion vil være enker efter og døtre af læger, hvis de i øvrigt opfylder fundatens bestemmelser.

Høj alder i sig selv giver ikke særlige kvalifikationer, og svagelige ansøgere foretrækkes før ikke svagelige.

Legatet gives ikke som studiestøtte.

Fonden er stiftet i 1895.

Vedtægt Borchsenius

Uddeling:

Legater uddeles én gang årligt og så vidt muligt i april måned.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 1. februar.
Ansøgningsskema kan printes her:
Ansøgningsskema

Ansøgningsskema samt eventuelle bilag kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgningsskema og bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Lone Brandenborg
Advokat Anne Birgitte Lett
Advokat Per Andreasen

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk