Formål

Fondens formål er at yde tilskud til enlige gamle eller gamle ægtepar, som på grund af svigtende indtægter eller svagelighed ikke er i stand til at bevare deres selvstændige lejlighed, således at de fortsat bliver i stand hertil og herved undgår at komme på alderdomshjem, sygehjem eller lignende.

Legatet kan ligeledes søges af den samme gruppe af personer, således at de pågældende får råd til at betale den hjælp, der er nødvendig for, at de kan opretholde selvstændig husstand.

Legatet kan tildeles for et eller flere år, men kan kun oppebæres, så længe de pågældende opretholder selvstændig lejlighed.

Ansøgning:

Ansøgningen skal være fondsbestyrelsen i hænde senest med udgangen af marts måned.

Ansøgningen kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående adresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Lone Brandenborg
Anne Birgitte Lett
Per Andreasen

Administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K.
Tlf. 33 12 25 50

Kontakt: fonde@kahlke.dk