Formål:

Fondens formål er gennem sine indtægter at støtte personer, institutioner, foreninger eller andre, som i overensstemmelse med Stig Guldbergs principper arbejder til fordel for fysisk og psykisk rehabilitering af danske og udenlandske børn og unge, der er handicappede som følge af invaliditet, sygdom, livsvilkår, race eller anden årsag.

Fonden kan også give hædersgaver til personer, der måtte yde eller have ydet en særskilt anerkendelsesværdig og/eller pioner indsats for sådanne børn og unge.

Vedtægter

Uddeling:

Legater uddeles i foråret.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger behandles løbende.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Nya Guldberg (fondens formand)
Ejvin Bjørnkjær
Peter Tauby-Sørensen
Therese Bjørnkjær
Eik Stig Guldberg

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk