Formål:

Fondens formål er gennem sine indtægter at støtte personer, institutioner, foreninger eller andre, som i overensstemmelse med Stig Guldbergs principper arbejder til fordel for fysisk og psykisk rehabilitering af danske og udenlandske børn og unge, der er handicappede som følge af invaliditet, sygdom, livsvilkår, race eller anden årsag.

Fonden kan også give hædersgaver til personer, der måtte yde eller have ydet en særskilt anerkendelsesværdig og/eller pioner indsats for sådanne børn og unge.

Vedtægter

Uddeling:

Legater uddeles i foråret.

Ansøgning:

Da Guldberg-Plan er en smal organisation uden større administrativ kapacitet, udvælger fondens bestyrelse selv de projekter, den ønsker at støtte. Vi bruger hellere vore begrænsede midler til donationer end til administration.

Vi skal derfor frabede os ansøgninger og af samme årsag kan man ikke forvente svar ved eventuel fremsendelse af ansøgninger.

Bestyrelsen:

Nya Guldberg (fondens formand)
Ejvin Bjørnkjær
Peter Tauby-Sørensen
Therese Bjørnkjær
Eik Stig Guldberg

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk