Formål:

Fondens overskud kan efter ansøgning uddeles til Edel og Wilhelm Daubenmerkls venner og familiemedlemmer samt disses livsarvinger. Der uddeles særligt til familie og venner, der har behov herfor til uddannelsesformål eller i øvrigt er i økonomisk trang.

Fonden er stiftet i 2014.

Uddeling:

Legater uddeles en gang årligt i slutningen af året, medmindre der er ansøgere med særlige behov.

Ansøgning:

Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. september.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er kortfattede, og at der vedlægges dokumentation for igangværende uddannelse, kommende uddannelse eller økonomisk trang samt relation til Edel eller Wilhelm Daubenmerkl.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Julia Raavad
Malene Smidt Hertz
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Advokat Patricia D’Souza – fonde@kahlke.dk