Formål:

Fondens formål er fortrinsvis, at yde støtte til legatstifternes slægt, og i første række de i slægten, der anses for at trænge til hjælp.

Der kan endvidere ydes støtte til studiehjælp, hvilket fortrinsvis ydes indenfor slægten.

Fonden er stiftet i 1927.

Uddeling:

Legater uddeles en gang om året i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist, men det bemærkes, at ansøgninger først behandles i slutningen af året.

Fonden har ikke ressourcer til at sende afslag på ansøgninger, og kun legatmodtagere vil derfor få svar.

For at overholde persondataloven, vil alle ansøgninger blive makuleret, når bestyrelsen har taget stilling til ansøgningen.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond. Det anbefales at ansøgninger er relativt korte.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Carsten Wiedemann
Annette Goldschmidt
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk