Formål:

Fondens formål er at yde støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål, herunder specielt indenfor områderne sundhed og sygepleje, natur, musik, kunst og kultur i Danmark såvel som i udlandet. Under sundhed og sygepleje støtter fonden gerne formål eller ildsjæle indenfor hjemmesygeplejen.

Endvidere er fondens formål at hjælpe svagtstillede børn og unge i deres uddannelse – samt give kvinder der ikke har haft adgang til rimelig uddannelse mulighed for videreuddannelse i Danmark eller i udlandet.

Fonden støtter endvidere forskning af virussygdommen Herpes Zoster (Helvedes Ild) eller som støtte til personer, der har ydet eller forventes at yde en betydelig forskningsindsats indenfor denne sygdom.

Fonden er stiftet i 2014.

Uddeling:

Legater uddeles to gange om året.

Legatportionerne er normalt mellem kr. 10.000-50.000,-. I visse tilfælde uddeles der større beløb.

Ansøgning:

Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. april og 15. oktober.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er kortfattede, og at der kun vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Ansøgere, der ikke bliver tildelt et legat, kan ikke forvente at modtage et afslag, da fonden modtager mange ansøgninger.

Bestyrelsen:

Julia Raavad
Malene Smidt Hertz
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Advokat Patricia D’Souza – fonde@kahlke.dk