Formål:

Fondens formål er dels at yde økonomisk støtte til almenvelgørende, almennyttige, nationale, videnskabelige eller kunstneriske formål, dels at yde understøttelse til enkeltpersoner.

Der ydes ikke støtte til studiehjælp og studierejselegater.

Fonden er stiftet i 1955.

Uddeling:

Der uddeles normalt legatportioner en gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgningsfrist er hver år 1. april.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Niels Kahlke
Anne-Marie Skov
Line Anker Nielsen

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk