Formål:

Fondens formål er at uddele legatportioner på kr. 5.000 til kr. 10.000 til privatpersoner eller institutioner, der yder en indsats til fordel for dyrs velfærd, særligt hvis der ikke kan opnås (tilstrækkelig) støtte fra offentlige midler.

Hvis bestyrelsen skønner, at privatpersoner eller institutioner har et særligt økonomisk behov, skal bestyrelsen være berettiget til at uddele større legatportioner.

Fonden er stiftet i 2018 og fondens grundkapital skal uddeles over 20 år. Dette betyder, at fondens kapital vil være uddelt i år 2038.

Uddeling:

Der uddeles normalt legatportioner en gang årligt i maj eller juni måneder.

Ansøgning:

Fonden kan søges.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller p. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Lone Brandenborg

Advokat Anne Birgitte Lett

Advokat Per Andreasen

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K.

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Marianne Rynt

E-mail: fonde@kahlke.dk