Formål:

Fondens formål er:

  • principalt at yde decendenter efter stifterne Gørrild og Frits Pedersen økonomisk hjælp til uddannelse eller studier i Danmark eller udlandet,
  • subsidiært at yde samme personkreds økonomisk hjælp til etablering af egen virksomhed eller køb af egen bolig. Sådan støtte kan eventuelt ydes som lån,
  • mest subsidiært at yde økonomisk hjælp til andre end stifternes descendenter til de under første punkt nævnte formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Fonden er stiftet i 1984.

Uddeling:

Legater uddeles løbende.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Las Olsen (fondens formand)
Rosa Vikmann Pedersen
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk