Formål:

Fondens formål er at yde:

  • legater til gavn primært for døve, det være sig forskning, behandling, personlige tilskud til rejser og ophold m.v., kulturelle formål, alt til fordel for døvesagen, og sekundært for andre almennyttige og almenvelgørende formål.
  • huslejehjælp til familier eller enlige, der har vanskeligt ved at klare sig.
  • legater til privatpersoner, som er descendenter og/eller disses ægtefæller, af stifterne, justitsråd A. N. Schioldann og hustru Frederikke Schioldann, f. Meyer, samt til vedligeholdelse af nuværende gravsteder.

Fonden er stiftet i 1936.

Uddeling:

Legater uddeles løbende og bestyrelsen afholder årlige møder i slutningen af marts, august og november måneder, hvor uddeling bliver besluttet.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Elisabeth von Eyben
Anne Vikkelsø
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk