Advokat Niels Kahlke er beskikket forsvarer for Københavns Byret, Frederiksberg Ret og Østre Landsret.

Advokat Lone Brandenborg er beskikket forsvarer for Københavns Byret og Østre Landsret.

Advokatkontoret er løbende involveret i et stort antal straffesager for byret og landsret, men påtager sig også at føre sager for Højesteret.

Se de aktuelle faste takster for forsvarer her Forsvarertakster.