Når forældre beslutter sig for ikke længere at bo sammen, skal der tages stilling til forældremyndighed, hvor barnet skal bo og samvær.

Vi hjælper med at finde løsninger, som tager udgangspunkt i, hvordan barnets tarv varetages bedst muligt, herunder hjælper vi med at skabe en god dialog forældrene imellem.