Et dødsbo er skattepligtigt, når enten aktiverne eller bobeholdningen, overstiger et beløb på kr. 3.033.700,-. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 2022.

Advokatfirmaet Kahlke er specialister indenfor dødsbobeskatning.

Det er i forbindelse med behandlingen af et dødsbo meget vigtigt, at der bliver taget stilling til boets skattemæssige situation, da det kan have stor økonomisk betydning for de beslutninger og handlingsplaner, der skal gennemføres under boets behandling.

Advokatfirmaet Kahlke behandler skattepligtige boer, både som bobestyrer og som rådgiver for privatskiftende arvinger.