Advokatfirmaet Kahlke administrerer et stort antal private fonde, der dels er almennyttige til velgørende formål, dels er familiefonde. I hovedparten af disse fonde sidder advokat Lone Brandenborg eller advokat Niels Kahlke tillige i fondens bestyrelse. Herudover sidder advokat Lone Brandenborg og advokat Niels Kahlke i enkelte bestyrelser for fonde, der ikke administreres på kontoret.

Læs venligst legaternes formålsbestemmelser igennem, således at du sikrer dig, at det, som du ønsker at søge et legat til, falder ind under den enkelte fonds formålsbestemmelse.

Ansøgninger skal indsendes til advokatkontoret eller pr. mail til fonde@kahlke.dk med angivelse af, hvilken fond du søger.

Vi rådgiver om de juridiske aspekter omkring fondes oprettelse, sammenlægning og ophør samt om ændringer af fondes fundatser eller vedtægter. Ligeledes rådgiver vi i konkrete sager om, hvorvidt dispositioner kan anses for at opfylde fondes formål, om praksis for betaling af administrations-udgifter, ligesom vi rådgiver om fondes skattemæssige forhold.

Vi påtager os gerne at føre retssager for fonde eller sager med relation til fondsret.