Advokatfirmaet Kahlke behandler alle typer af dødsboer samt rådgiver private om alle spørgsmål i forbindelse med arv og skifte, herunder hvilken bobehandlingsform, der bør gøres brug af.

Vi gennemfører boets behandling hurtigt og effektivt og rådgiver undervejs om de mest optimale løsninger, f.eks. om valg af boets skæringsdag, værdiansættelse af aktiver, á conto udlæg af aktiver og indboets fordeling.

Er der konflikt mellem arvinger, sikrer vi os i bobestyrerboer, at der bliver truffet afgørelser, så boets behandling kan fremmes hurtigst muligt.

Ved boets afslutning udfærdiger vi boopgørelse og selvangivelse, hvis boet er skattepligtigt.

Advokat Niels Kahlke er autoriseret bobestyrer ved Skifteretterne i København og Lyngby og advokat Lone Brandenborg er autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup.

Vi behandler løbende et stort antal boer som bobestyrer og for privat-skiftende arvinger.

Hos Advokatfirmaet Kahlke er alle advokater medlem af den frivillige mærkningsordning Trygt Boskifte. Trygt Boskifte er en ordning, der forsikrer arvinger, at behandlingen af bobestyrerboer sker sikkert, gennemsigtigt og i henhold til gældende regler.

Du finder tjeklisten for bobestyrerbehandling her.

Læs mere om Trygt Boskifte hos Danske Advokater.