Advokat Lone Brandenborg er uddannet mediator og fungerer både som mediator og som partsrepræsentant under mediationer og under retsmæglinger.

Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger, at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger.

Mediation hjælper parterne til selv at tale sig frem til en løsning, hvorved aftalerne ofte efterleves i længere tid, end hvis parterne pålægges en afgørelse, de ikke selv har haft indflydelse på.