Advokat

Forretningsområder

  • Dødsbobehandling
  • Dødsboskat
  • Familie- og arveret
  • Privatretlig rådgivning

Hverv og medlemsskaber

  • Medlem af Danske Arveretsadvokater
  • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte

Uddannelse

  • Advokat, 1995
  • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1992
  • Master i dødsboskat, 2013

Sprog

  • Engelsk

Profil

Patricia D´Souza beskæftiger sig hovedsageligt med dødsbobehandling, herunder dødsboskat. Herudover beskæftiger hun sig med oprettelse af testamenter og ægtepagter.

Patricia D´Souza har tidligere undervist på Advokatsekretærskolen i bl.a. dødsbobehandling, familieret og inkasso.