Forretningsområder

  • Dødsbobehandling
  • Familie og arveret
  • Fast ejendom

Hverv og medlemsskaber

  • Medlem af Danske Arveretsadvokater
  • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte

Uddannelse

  • Advokat, 2015
  • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 2011

Sprog

  • Engelsk

Profil

Heidi Lyskjær Bjaaland beskæftiger sig med dødsbobehandling, omsætning af fast ejendom, privatretlig rådgivning i arvesager samt retssager.