Forretningsområder

 • Ægteskabssager
 • Arv og testamente
 • Dødsbobehandling
 • Ugifte samlevende
 • Børn og samvær
 • Retssagsbehandling
 • Straffesager

Hverv og medlemsskaber

 • Medlem af Danske Familieadvokater
 • Medlem af Danske Arveretsadvokater
 • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte
 • Samarbejder med Det Gode Testamente

Uddannelse

 • Møderet for landsret, 2022
 • Advokat, 2020
 • Advokatfuldmægtig hos Advokatfirmet Kahlke, 2018-2020
 • Fuldmægtig i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, 2016-2018
 • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 2016

Sprog

 • Engelsk
 • De nordiske sprog

Profil

Louise Hougaard Vinkle beskæftiger sig med familie- og arveret, herunder skilsmisser, bodeling, forældremyndighed, børns bopæl, testamente og ægtepagter samt dødsbobehandling.

Louise Hougaard Vinkle endvidere erfaring med retssager, herunder civile sager, børnesager og straffesager.