Partner, Advokat (H), Autoriseret bobestyrer

Forretningsområder

 • Arvesager
 • Dødsbobehandling
 • Skiftesager
 • Testamenter
 • Straffesager
 • Fondsret
 • Generationsskifte
 • Retssager

Hverv og medlemsskaber

 • Autoriseret bobestyrer ved skifteretterne i København og Lyngby
 • Beskikket forsvarer ved Københavns Byret, Frederiksberg Ret og Østre Landsret
 • Bestyrelsesmedlem i Danske Arveretsadvokater
 • Tidligere medlem af Advokatsamfundets Regel- og Tilsynsudvalg
 • Medlem af Advokatnævnet, 1999-2008
 • Medlem af Højesteretsskranken
 • Formand for Dansk Atletikforbunds Appeludvalg
 • Medlem af bestyrelsen i Haase & Søns Forlag A/S
 • Juridisk konsulent på DRs TV-serie Arvingerne
 • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte
 • Samarbejder med Det Gode Testamente

Herudover er Niels Kahlke medlem af bestyrelsen i et stort antal almenvelgørende fonde og familiefonde

Uddannelse

 • Møderet for Højesteret, 1985
 • Advokat, 1978
 • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1975

Sprog

 • Engelsk
 • De nordiske Sprog

Profil

Niels Kahlke har mangeårig – og stor erfaring med at rådgive i forbindelse med arvesager, dødsbobehandling, testamenter og ægtepagter.

Herudover har Niels Kahlke omfattende erfaring med fonde og behandling af retssager.

Niels Kahlke har gennem mange år været autoriseret bobestyrer ved skifteretterne i København og Lyngby og har derved stor erfaring i behandling af dødsboer.

Niels Kahlke underviser i dødsbobehandling på kurser arrangeret af Danske Advokater.