Partner, Advokat (H), Mediator

Forretningsområder

 • Ægteskabssager
 • Arv og testamente
 • Dødsbobehandling
 • Generationsskifte
 • Ugifte samlevende
 • Børn og samvær
 • Straffesager
 • Mediation og konfliktløsning
 • Retssagsbehandling
 • Fondsret

Hverv og medlemsskaber

 • Beskikket forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret
 • Medlem af Advokatsamfundets Regel- og Tilsynsudvalg
 • Bestyrelsesmedlem i Vækstcenteret
 • Bestyrelsesmedlem i Borgervennen af 1788
 • Medlem af Danske Familieadvokater, formand i 2014-2015 og næstformand i en årrække
 • Medlem af Danske Arveretsadvokater
 • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte

Herudover sidder Lone Brandenborg i bestyrelsen for en lang række fonde.

Uddannelse

 • Møderet for Højesteret, 2013
 • Mediator, 2004
 • Advokat, 1998
 • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1995

Sprog

 • Engelsk
 • De nordiske sprog

Profil

Lone Brandenborg beskæftiger sig med ægteskabssager, herunder forhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse. Endvidere beskæftiger Lone Brandenborg sig med forældremyndighed-, bopæl- og samværssager, ægtepagter, testamenter, straffesager og behandler dødsboer.

Lone Brandenborg er beskikket som forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.

Lone Brandenborg forestår fondsadministration.

Endelig holder Lone Brandenborg mange foredrag og kurser om arv og testamente herunder for Finansforbundet.

Lone Brandenborg underviser i skilsmisseret på kurser arrangeret af Danske Advokater.