Partner, Advokat (H), Mediator, Autoriseret bobestyrer

Forretningsområder

 • Ægteskabssager
 • Arv, testamente og fremtidsfuldmagter
 • Dødsbobehandling
 • Generationsskifte
 • Ugifte samlevende
 • Børn og samvær
 • Straffesager
 • Mediation og konfliktløsning
 • Retssagsbehandling
 • Fondsret

Hverv og medlemsskaber

 • Autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup
 • Beskikket forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret
 • Medlem af Advokatsamfundets Regel- og Tilsynsudvalg
 • Bestyrelsesmedlem i Advokatsamfundets Understøttelsesfond
 • Bestyrelsesmedlem i Borgervennen af 1788
 • Medlem af Danske Familieadvokater, formand i 2014-2015 og næstformand i en årrække
 • Medlem af Danske Arveretsadvokater
 • Medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte

Herudover sidder Lone Brandenborg i bestyrelsen for en lang række fonde.

Uddannelse

 • Møderet for Højesteret, 2013
 • Mediator, 2004
 • Advokat, 1998
 • Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1995

Sprog

 • Engelsk
 • De nordiske sprog

Profil

Lone Brandenborg beskæftiger sig med ægteskabssager, herunder forhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse. Endvidere beskæftiger Lone Brandenborg sig med forældremyndighed-, bopæl- og samværssager, ægtepagter, testamenter, straffesager og behandler dødsboer.

Lone Brandenborg er beskikket som forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret samt autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Glostrup.

Lone Brandenborg forestår fondsadministration.

Endelig holder Lone Brandenborg mange foredrag og kurser om arv og testamente herunder for Finansforbundet.

Lone Brandenborg underviser i skilsmisseret på kurser arrangeret af Danske Advokater.