I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

  1. er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
  2. er medlemmer af Advokatsamfundet,
  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Kahlke har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Advokatfirmaet er registreret under CVR nr. 33415281