Advokatfirmaet Kahlke

CVR.nr.: 33 41 52 81

Bankforbindelse:

Danske Bank, Finanscenter København,

Holmens Kanal 2, 1090 København K

 

Overførsler fra Danmark:

Erhvervskonto

Danske Bank, Nytorv afdeling

Reg.nr. 4183 Kontonr. 3102 115589

 

Overførsler fra udlandet:

Erhvervskonto

Danske Bank, Nytorv afdeling

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN-no.: DK42 3000 3102 115589

 

Overførsler fra Danmark:

Hovedklientkonto

Danske Bank, Nytorv afdeling

Reg.nr.: 4183 Kontonr. 3102 079213

 

Overførsler fra udlandet:

Hovedklientkonto

Danske Bank, Nytorv afdeling

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN-no.: DK69 3000 3102 079213

Ved overførsel bedes henvist til j.nr. eller oplysninger der klart identificerer hvad betalingen angår.