Anne Gren Fraxinus er sekretær for advokat Lone Brandenborg.

Anne Gren Fraxinus har været ansat siden april 2016.