Formål:

Fondens formål er, at støtte til:

  • Værdige trængende kvinder – fortrinsvis enlige, der nedstammer fra grosserer Wincent Magnus Bloch og hustru Louise, disses forældre eller bedsteforældre. Endvidere trængende børn og børnebørn efter Irs. Erik Hoff og afdøde arkitekt Poul Hoff samt Anne V. Barner.
  • Værdige trængende – fortrinsvis enlige og svage sønner eller døtre af officerer, militærlæger, andre læger, statstjenestemænd i Storkøbenhavn eller advokater. For så vidt angår statstjenestemændene skal navnlig henvises til, om de har tilknytning til kirken, universiteterne eller de højere læreranstalter, ministerierne, udenrigstjenesten eller militæret.
  • Værdige trængende “ældre kvinder” i øvrigt, navnlig sådanne som har behov for støtte til højere uddannelse.

Fonden er stiftet i 1937.

Fundats

Uddeling:

Legater uddeles hvert forår.

Ansøgning:

Legater uddeles fortrinsvis til efterkommere af legatstifterne, jf. fondens formål punkt 1.

Ansøgningsfristen er den 1. maj.

Ansøgningsskema kan printes her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema samt eventuelle bilag kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgningsskema og bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Lone Brandenborg
Advokat Anne Birgitte Lett
Advokat Per Andreasen

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk