Formål:

Fondens formål er:

  • At yde støtte til personer af fondsstifternes slægt og til personer der har eller har haft tilknytning til fondsstifterne eller deres slægt.
  • At yde støtte til personer eller formål som efter fondsbestyrelsens skøn fortjener støtte.

Fonden er stiftet i 1948.

Uddeling:

Legater uddeles fortrinsvis til personer, der er efterkommere af fondstifterne eller som har eller har haft tilknytning til fondstifterne eller deres slægt. Herudover uddeles legatportioner fortrinsvis til almenvelgørende formål.

Legatportioner uddeles normalt en gang om året i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist, men det bemærkes, at ansøgninger først behandles i slutningen af året.

Fonden har ikke ressourcer til at sende afslag på ansøgninger, og kun legatmodtagere vil derfor få svar.

For at overholde persondataloven, vil alle ansøgninger blive makuleret, når bestyrelsen har taget stilling til ansøgningen.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelse:

Dorrit Doberck
Søren Sørensen
Niels Kahlke

Fondens administrtor:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk