Formål:

Fondens formål er at uddele årets overskud til følgende:

  • 1/8 skal tilfalde “Fru Jutta Bojsen Møllers Legat – under “Dansk Kvindesamfund” til fordel for unge kvinders uddannelse til selverhverv”.
  • 3/8 skal tilfalde “Kvinderegensen” til friboliger for alumner på Kvinderegensen og til studielegater.
  • 2/8 skal uddeles til hjælp til enigt stillede trængende gamle.
  • 2/8 skal uddeles til hjælp til medicinske kandidater, der søger hjælp til videregående uddannelser.

Uddeling:

Uddeling af legatportioner sker 1 gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag. Ansøgning sendes til administrator hvert år inden 15. december.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Jørgen Bojsen-Møller
Finn Bojsen-Møller
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Advokatfuldmægtig Louise Hougaard Vinkle – fonde@kahlke.dk