Formål:

Fondens formål er at støtte descendenter efter legatstifteren Julie Andrea Marie Neergaard, født Wegeners, svigerforældre, Grosseser N. S. Dahl og hustru, født Kramp, dog således at descendenter af Grosseser Christian S. Dahl og boghandler E. S. Dahl samt af stifterens datter fru Elisabeth Richelieu, født Dahl, ikke skal kunne modtage legatportioner.

Fonden er stiftet i 1932.

Uddeling:

Legater uddeles en gang årligt.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 1. maj.
Fonden kan kun søges af personer der er omfattet af formålsbestemmelsen.
Ansøgningsskema kan printes her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema samt eventuelle bilag kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgningsskema og bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Advokat Niels Kahlke
Advokat Hans Henrik Leschly

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Jette Juel Nielsen – fonde@kahlke.dk