Formål:

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens skøn til almenvelgørende og humanitære, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål.

Fonden er stiftet i 1971.

Uddeling:

Legatportioner uddeles normalt ved bestyrelsesmøder i maj og november måned.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 1. april og 1. oktober.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelse:

Hanne Bartholdy
Martin Unmarck
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Cecilie Ørnsø Wernblad – fonde@kahlke.dk