Formål:

Fondens formål er at støtte alment velgørende og videnskabelige formål.

Blandt de velgørende formål skal særligt Blindesagen og Grænseforeningen komme i betragtning. Blandt de videnskabelige formål skal navnlig arkæologisk forskning komme i betragtning.

Fonden er stiftet i 1991.

Uddeling:

Fonden uddeler legatportioner en gang årligt.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev
Formand for Dansk Blindesamfund Ask Løvbjerg Abildgaard
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk