Formål:

Fondens formål er at yde støtte til personer, der lider af nervesygdomme.

Hjælpen kan fx ydes til afholdelse af udgifter til psykolog eller kurophold.

Det er en betingelse for at komme i betragtning, at sygdommen må anses for helbredelig, eller at der er udsigt til væsentlig og varig bedring. Legatet omfatter ikke sindssyge og epileptikere.

Hjælpen ydes fortrinsvis til personer, der akut er blevet syge, og som på grund af sygdommen midlertidig er ude af stand til at bestride deres arbejde eller erhverv.

Fonden er stiftet i 1950.

Uddeling:

Legatet uddeles løbende, men der må forventes en vis ekspeditionstid med bestyrelsens stillingtagen til ansøgninger.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist. Legatet kan søges løbende.
Ansøgningsskema kan printes her:

Ansøgningsskema

Bestyrelsen:

Advokat Niels Kahlke
Advokat Steen Anker Lassen

Fondens administration:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk