Formål:

Fondens formål er at yde støtte til en del navngivne personer. Når disse begunstigelser ophører, fordeles fondens overskud således:

5/12 til Kræftens Bekæmpelse.
5/12 til danske sømands- og udenlandskirker.
2/12 til den lokale fond for fiskere, idet det forudsættes, at fonden løser en opgave bestående i at hjælpe medlemmer, der er i økonomisk vanskelighed eller hjælpe disses enker.
Fonden er stiftet i 1982.

Uddeling:

Legatportioner uddeles 1 gang årligt.

Ansøgning:

Legatet kan ikke søges.

Bestyrelse:

Advokat Niels Kahlke
Susanne Gregersen
Steen Nilsson

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Advokatfuldmægtig Louise Hougaard Vinkle – fonde@kahlke.dk