Formål:

Fondens formål er at yde støtte til lovende unge forskere indenfor henholdsvis hjerte-/karsygdomme og cancersygdomme.

Fundats

Uddeling:

Legatets årlige nettoindtægt med fradrag af eventuelle henlæggelser udbetales hvert andet år den 11. marts til to unge lovende forskere til lige deling og til hel eller delvis finansiering af de pågældendes forskningsarbejde.

Ansøgning:

Fonden kan ikke søges.

Bestyrelsen:

Helle Ravn Larsen (fondens formand)
Susanne Tholstrup Jensen
Lone Brandenborg

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Marianne Rechnagel Rynt – fonde@kahlke.dk