Formål:

Fondens formål er at yde støtte til:

Trængende enligt stillede kvinder, kirkelige formål og hjælp til uddannelse af dygtige unge mænd og kvinder.
Samfundsnyttige formål, som efter bestyrelsens skøn fortjener støtte.
Fonden er stiftet i 1937.

Uddeling:

Legatportioner uddeles normalt en gang om året i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist. Fonden kan søges løbende.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Ansøgninger kan sendes med almindelig post eller pr. mail til nedenstående mailadresse.

Ansøgninger samt eventuelle bilag bedes vedhæftet i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen:

Dorrit Doberck
Birgitte Wedell-Wedellsborg
Søren Sørensen
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – fonde@kahlke.dk