Formål:

Fonden støtter almennyttige eller almenvelgørende formål, herunder særligt:

  • hjælp til børn, som lider nød eller er syge
  • hjælp til ældre svagelige mennesker
  • hjælp til fremme af sømandsstandens interesser
  • hjælp til unges uddannelse
  • hjælp til institutioner i Løgstør, som har til formål at lindre nød og trang eller som arbejder for ungdommens fysiske eller åndelige udvikling og uddannelse

Fonden er stiftet i 1939.

Uddeling:

Fondens overskud uddeles en gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag. Ansøgninger skal fremsendes til administrator hvert år inden den 1. april.

Bestyrelsen:

Advokat Niels Kahlke
Kommandør Søren Thostrup
Dispachør Jens Middelboe

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk