Formål:

Fondens formål er at yde støtte til evnesvage (udviklingshæmmede) og til kræftlidende personer efter indstilling fra Landsforeningen LEV og Kræftens Bekæmpelse.

Herudover skal fonden efter bestyrelsen bestemmelse kunne tilgodese andre almennyttige formål, særligt sådanne, der står i naturlig forbindelse med de ovennævnte sygdomsområder.

Fonden er stiftet i 1996.

Uddeling:

Legatet uddeles en gang årligt efter indstilling fra Landsforeningen LEV og Kræftens Bekæmpelse.

Ansøgning:

Legatansøgere henvises til en af ovenstående foreninger.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

 

Bestyrelsen:

Økonomi & Administrationschef Thomas Norling Kielgast
Landsformand for LEV, Sytter Kristensen
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – fonde@kahlke.dk