Formål:

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens skøn til almenvelgørende og humanitære, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål.

Fonden er stiftet i 1971.

Uddeling:

Legatportioner uddeles normalt ved bestyrelsesmøder i maj og november måned.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er den 1. april og 1. oktober.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond.

Bestyrelse:

Hanne Bartholdy
Martin Unmarck
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk