Formål:

Fondens formål er at støtte alment velgørende og videnskabelige formål.

Blandt de velgørende formål skal særligt Blindesagen og Grænseforeningen komme i betragtning. Blandt de videnskabelige formål skal navnlig arkæologisk forskning komme i betragtning.

Fonden er stiftet i 1991.

Uddeling:

Fonden uddeler legatportioner en gang årligt.

Bestyrelsen:

Direktør Per Kristian Madsen
Landsformand Thorkild Olesen
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk