Formål:

Fondens formål er fortrinsvis, at yde støtte til legatstifternes slægt, og i første række de i slægten, der anses for at trænge til hjælp.

Der kan endvidere ydes støtte til studiehjælp, hvilket fortrinsvis ydes indenfor slægten.

Fonden er stiftet i 1927.

Uddeling:

Legater uddeles en gang om året i årets sidste kvartal.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist. Fonden kan søges løbende.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond. Det anbefales at ansøgninger er relativt korte.

Bestyrelsen:

Carsten Wiedemann
Annette Goldschmidt
Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Sekretær Henriette Holm Nielsen – henriette@kahlke.dk