Formål:

Fondens formål er dels at yde økonomisk støtte til almenvelgørende, almennyttige, nationale, videnskabelige eller kunstneriske formål, dels at yde understøttelse til enkeltpersoner.

Der ydes ikke støtte til studiehjælp og studierejselegater.

Fonden er stiftet i 1955.

Uddeling:

Der uddeles normalt legatportioner en gang årligt.

Ansøgning:

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag. Ansøgningsfrist er hver år 1. april.

Bestyrelsen:

Direktør Kurt Anker Nielsen
Direktør Thomas Duer
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk